จองห้อง

p-2 สีเขียวไม่ว่างช่วงเช้า 9.00 – 13.00 น.

p-3 สีแดงไม่ว่างช่วงบ่าย 13.00 – 17.00 น.

p-4 สีน้ำเงินไม่ว่างช่วงเย็น 17.00 – 21.00 น.

p-5 สีส้มไม่ว่างทั้งวัน 09.00 – 21.00 น.

*สามารถย้ายวันได้ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อน 7 วันนะคะ